Innowacje pedagogiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Multimedia super sprawa, to nauka i zabawa”

Przejdź do - „Multimedia super sprawa, to nauka i zabawa”

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych staje się nieodłącznym elementem procesu nauczania w XXI wieku. Magiczny dywan to nie tylko interaktywna podłoga łącząca w sobie multimedia z aktywnością  ruchową, ale przede wszystkim atrakcyjna  pomoc dydaktyczna z bogatą ofertą gier, zabaw, quizów i aranżowanych sytuacji edukacyjnych, nakierowanych na wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka.

Taka realizacja nauki stanowi również przyjemną formę spędzania czasu podczas zajęć indywidualnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych. Interaktywną podłogę dzieci obsługują za pomocą ruchów rąk i nóg. Multimedialne urządzenie pozwala bawić się, rywalizować, a przy okazji uczyć się całej grupie dzieci. Pobudza wyobraźnię, integruje i pozwala pozbyć się nadmiaru energii . Dzięki różnorodnym zasobom dołączonym do Dywanu można go wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Zabawa i nauka przy jego użyciu rozwija u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.

Dzieci przeżywają wspaniałe przygody podczas korzystania z tego urządzenia: skaczą po kamieniach, sprzątają jesienny park, pluskają się w „wirtualnej” rzece, grają w piłkę nożną, tenis, poznają instrumenty, oraz wykonują wiele innych ciekawych zabaw.

Zastosowanie Magicznego Dywanu na zajęciach pozwala dzieciom przyswajać naukę poprzez zabawę. Do tego nabywają wiele umiejętności, które nie tylko pomagają im w przedszkolu, ale przede wszystkim w codziennym funkcjonowaniu. Jest to nauczanie wielokodowe, które przyczynia się do uruchamiania różnorodnych aktywności dziecka: spostrzeżeniowej, intelektualnej oraz motorycznej. Dzięki temu  wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców.

 

13 kwietnia 2021

„Przekładaniec-tuputaniec – zabawy i tańce z wykorzystaniem dywanu edukacyjnego tuputan”

Przejdź do - „Przekładaniec-tuputaniec – zabawy i tańce z wykorzystaniem dywanu edukacyjnego tuputan”

Zestaw ćwiczeń, gier, zabaw oraz tańców z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „TUPUTAN”, wspiera prawidłowy rozwój i edukację dziecka zapewniając wielokierunkową stymulację. Zapewnia wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci, poprzez usprawnianie funkcji poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych oraz rozwój fizyczny  dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole. Zapewnia każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu, poczucie akceptacji i przynależności do grupy ale również możliwość ekspresji ruchowej, która pozwala na wyrażanie emocji, kreatywne i twórcze zabawy oraz taką organizację przestrzeni, w której dziecko pozyskuje wiadomości i umiejętności w ciekawy i nietypowy sposób. Ćwiczenia, tańce, gry i zabawy w tym zestawie opierają się na ruchu zorganizowanym na przestrzeni dywanu o wymiarach 4x4 m., którego wzór został specjalnie w tym celu opracowany i skonstruowany (na szarym tle naniesiono układy linii czerwonych, żółtych, niebieskich i zielonych) w taki sposób, aby nauczyciel mógł planowo ze względu na założony przez siebie cel i często z wykorzystaniem rytmu lub muzyką organizować aktywność dzieci w celu kształcenia określonych umiejętności. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonanie czynności, harmonizując poszczególne aspekty aktu ruchowego i zwiększając koordynację ruchową całego ciała, co wpływa na integrację w rozwoju dziecka. Zabawowa forma poszczególnych ćwiczeń buduje atmosferę, która zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, ale jest także zachętą do wzajemnej komunikacji.

13 kwietnia 2021

„Bawimy się ucząc się czytać i liczyć z piłkami Eduball”

Przejdź do - „Bawimy się ucząc się czytać i liczyć z piłkami Eduball”

Biorąc pod uwagę zainteresowanie dzieci aktywnością ruchową oraz atrakcyjność ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie postanowiła wprowadzić do zajęć i zabaw piłki „Eduball”. Litery, cyfry, znaki oraz kolory umieszczone na piłkach edukacyjnych umożliwiają ich wszechstronne wykorzystanie we wszystkich obszarach wiedzy.

W edukacji przedszkolnej:

- uczą logicznego myślenia, rozwijają umiejętność czytania, doskonalą liczenie, kształcą wyobraźnię i orientację przestrzenną, kształcą analizę i syntezę wzrokowo-słuchowo-ruchową, doskonalą słuch fonematyczny, kształcą uwagę mimowolną i dowolną oraz jej cechy, takie jak: koncentrację, giętkość, stabilność i selektywność, rozwijają procesy językowe oraz pamięć, rozwijają twórczość i inwencję własną, angażują wyobraźnię, są środkiem motywującym do świadomego i celowego korzystania z ruchu, dają satysfakcję z osiągnięcia małych i większych sukcesów, są bodźcem skierowanym na działanie (prawidłowe wykonanie zadania intelektualnego i ruchowego w określonym czasie.

Ponadto:

- rozwijają komunikację werbalną i pozawerbalną, uczą sportowego zachowania podczas zabaw i gier sportowych, kształtują i rozwijają kontakty interpersonalne w obrębie grupy i zespołu, uczą wyrażania własnych emocji, kształcą koncentrację uwagi i jej podzielność,

Dziecko bawiąc się piłkami:

- uczy się zbiorów, dodawać, odejmować, rozwiązywać zadania z treścią, rozpoznawać figury geometryczne, rozpoznaje litery i ich sposób pisania, alfabetu – układu litery w alfabecie, pisowni wyrazów wielką i małą literą, rozpoznawania sylab, tworzenia wyrazów, rozpoznawania samogłosek, spółgłosek, tworzenia zdań i zasad ortografii.

 

13 kwietnia 2021