Pracownicy administracyjno-obsługowi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zdrowe posiłki dla naszych podopiecznych przygotowują Panie:

Edyta Tatara - intendent

Monika Winiarska - kucharz

Aldona  Łukasik - pomoc kuchenna

 

 O estetyczny wygląd placówki dbają Panie:

Krystyna Kraus - woźny

Beata Koziarz - woźny

Agata Smalcerz - woźny

Romana Żurawik - pomoc nauczyciela/woźny

Edyta Skubek - pomoc nauczyciela/woźny

 

Dokumentacje placówki pomaga przygotować:

mgr Agnieszka Budak - pomoc administracyjno-biurowa