PROMOCJA ZDROWIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Logo: Promocja zdrowia     

   Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo

                                                    

Artykuły

„KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze przedszkole otrzymało prestiżowe wyróżnienie jakim jest  „Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie”

Co roku nasza placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie planowane jest na listopad/grudzień 2019 roku.  

Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej – przedszkolakom, personelowi oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie.

26 marca 2019

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator:

Marta Raczek- Bielawa - nauczyciel

Monika Wójcik - nauczyciel

Członkowie:

Barbara Dziedzic - dyrektor

Monika Winiarska – technik technologii i organizacji żywienia

Edyta Tatara – technik technologii żywienia

27 stycznia 2019

„ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA SPRAWA TO NIE BYLE JAKA”

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno- wychowawcza przebiega w oparciu o program „Trampolina”

autorstwa Małgorzaty  Janiak i  Kamili Witerskiej

wzbogacony o dodatkowe treści edukacyjne z obszaru

„Aktywność ruchowa i zdrowotna”

opracowane przez Radę Pedagogiczną

Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie

12 grudnia 2018

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2020/2021

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola zmierzające do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

u dzieci

 

Spotkania rodziców

z dziećmi – wspólne przygotowanie zdrowych potraw, pogadanki połączone

z zajęciami praktycznymi

 

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

-promowanie zdrowego stylu życia

- poszerzenie wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiologiczną

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

Udział w realizacji programów:

- Żywienie na wagę zdrowia

- Czyściochowe przedszkole

- „Necio.pl” - projekt edukacyjny, podnoszenie wiedzy n/t korzystania z Internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci.

- Czyste powietrze wokół nas

 

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta: 

 

-„Światowy Dzień Mycia Rąk”- grupowy konkurs na wiersz instruktażowy nt mycia rąk

 

- „Z komputerem za pan brat”- przedszkolny konkurs plastyczny

 

-„My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy”- przygotowanie plakatu reklamującego higieniczny tryb życia

- „Od przedszkolaka do olimpijczyka” – całoroczne przygotowania i udział w międzyprzedszkolnych 

zawodach sportowych.

 

- „Przegoń wirusy” – międzygrupowy konkurs plastyczny

 

IX –VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

6.

 

„Higiena dawnej i dziś” 

 

- Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich

 

wg planu

 

Nauczyciele grup

7.

„Moje uszy i hałas”

- Kino w przedszkolu, wspólne oglądanie prezentacji multimedialnej

 

IX

Nauczyciele grup

 

„Wiem to Ja”

 

- obchody Dnia Jamy Ustnej,

-przestrzeganie bezwzględnej zasady nie dotykania ust, nosa, oka brudnymi rękami

-przestrzeganie bezwzględnej zasady nie wkładania do ust zabawek,

- poznanie zasad bezpiecznego noszenia maseczki

-poznawanie etapów prawidłowego wycierania nosa i wyrzucania zużytej chusteczki do kosza

12.09

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

X

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele grup

 

„Moje rączki”

-zajęcia edukacyjne na temat zasad higieny rąk w warunkach obostrzeń sanitarnych

- obchody Dnia Mycia Rąk,

-Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych przedmiotów i roślin.

IX

 

 

 

15.10

 

Cały rok

Nauczyciele grup

8.

„Smacznie i zdrowo”

-obchody „Dnia zdrowego śniadania”

- wykorzystanie zdrowych produktów sezonowych do samodzielnego przygotowania łatwych potraw.

- obchody Światowego Dnia Zdrowia,

09.11

 

1x na kwartał

 

 

07.11

Nauczyciele grup

 

„Jak trzeba dbać o czystość”

- zabawy tematyczne w kąciku zabaw, kształtowanie nawyku poprawiania wyglądu ubrania.

1x na kwartał

 

Nauczyciele grup

9.

„Moje oczka”

  1. – teatrzyk kamishibai, poznanie zasad dbania o wzrok

1x w

miesiącu

Nauczyciele grup

 

„ Wiem i Ja”

 

  1. -obchody „Dnia bezpiecznego internetu”

01.02

Nauczyciele grup

10.

„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – dyniowy konkurs międzygrupowy.

-rozwijanie inwencji twórczej poprzez zachęcenie rodziców do współpracy

 

X

 

Nauczyciele grup

11.

„Relaksujący wypoczynek”

- słuchanie utworów wybitnych polskich poetów związanych ze zdrowiem i higieną.

 

1x w

tygodniu

Nauczyciele grup

12.

„Turniej wiedzy o zdrowiu”

– quiz wiedzy n/t zasad higieny

VI

Nauczyciele grup

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- Sprzątanie świata 

 

- „Dzień Przedszkolaka- owocowy tort”

IX

 

IX

 

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Promocja Zdrowia- Cyfrowy przedszkolak – wykorzystanie TIK w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych

 

 

- poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych, rozwijanie bezpiecznych zainteresowań informatycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

IX-VI

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

12 kwietnia 2021

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola zmierzające do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

u dzieci

 

Zamieszczanie

artykułów, wskazówek, porad na

gazetce informacyjnej dla rodziców i na stronie internetowej w zakładce PPZ

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

- zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zdrowego odżywiania

- dostarczanie wiedzy o własnym organizmie i jego potrzebach

- wyrabianie prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych

- przełamywanie barier w kontakcie z produktami nieznanymi, nowymi

- rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

„Praktyczne

podpowiedzi, jak

tłumaczyć dzieciom

zasady zdrowego

odżywiania” – szkolenie

Udział w warsztatach organizowanych przez Klub Zdrowego Przedszkolaka:

- Żywienie na wagę zdrowia

- Szkoła czystych rąk

- Czyste powietrze wokół nas

-„Szkolenie z zakresu

Zdrowego odżywiania” –z dietetykiem

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta

- „Warzywne dziwolągi”- konkurs fotograficzny

wspólny dla rodziców z dziećmi

- Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców na plakat pt. „Dbam o zdrowie”

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

6.

 

Udział w spotkaniach z instytucjami:

 

 

 - spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie

-Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Jaworznie,

- Kołem Gospodyń Wiejskich,

- Hospicjum „HOMO HOMINI” w Jaworznie,

- KMP w Jaworznie,

 

wg planu

 

Nauczyciele grup

7.

„Wyprawa po zdrowie”

- spotkanie z dietetykiem i kucharką, wspólne tworzenie zdrowego jadłospisu.

IX

Nauczyciele grup

8.

„Kącik zdrowych

przekąsek”

- spożywanie zdrowych produktów,

degustacje różnorodnych smaków, picie wody

1x na kwartał

Nauczyciele grup

9.

„Szwedzki stół”

-samodzielne przygotowywanie przez dzieci kanapek na śniadanie

1x w miesiącu

Nauczyciele grup

10.

 „Dr Witaminka”

-słuchanie audycji dietetyka o zdrowym odżywianiu

 cyklicznie

 Nauczyciele grup

11.

„Zielone ogródki”

-prowadzenie z dziećmi hodowli

ziół i przypraw w salach z przeznaczeniem do

spożycia podczas posiłków

 

III

Nauczyciele grup

12.

„Święto zdrowego

produktu” -

polisensoryczne

poznawanie produktu

żywnościowego”

Piknik z rodzicami

V

Nauczyciele grup

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- „Mam prawo do zdrowia”- Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 

- warsztaty w Geosferze,

 

- „Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!

 

XI

 

III

 

 

IV

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Przedszkole Promujące Zdrowie

- „Rozumienie informacji

umieszczonych na

opakowaniach produktów

spożywczych” - warsztaty

 

 

III-V

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

3 kwietnia 2020