PROMOCJA ZDROWIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Logo: Promocja zdrowia     

   Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo

                                                    

Artykuły

„KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze przedszkole otrzymało prestiżowe wyróżnienie jakim jest  „Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie”

Co roku nasza placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie planowane jest na listopad/grudzień 2019 roku.  

Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej – przedszkolakom, personelowi oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie.

26 marca 2019

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator:

Marta Raczek- Bielawa - nauczyciel

Monika Wójcik - nauczyciel

Członkowie:

Barbara Dziedzic - dyrektor

Monika Winiarska – technik technologii i organizacji żywienia

Edyta Tatara – technik technologii żywienia

27 stycznia 2019

„ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA SPRAWA TO NIE BYLE JAKA”

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno- wychowawcza przebiega w oparciu o program „Trampolina”

autorstwa Małgorzaty  Janiak i  Kamili Witerskiej

wzbogacony o dodatkowe treści edukacyjne z obszaru

„Aktywność ruchowa i zdrowotna”

opracowane przez Radę Pedagogiczną

Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie

12 grudnia 2018

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2021/2022

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2021/2022

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola zmierzające do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

u dzieci

 

 

– prelekcje, pogadanki, spotkania dotyczące zagadnień związanych z rozwojem poznawczym oraz emocjonalno – społecznym u dzieci. 

 

- zakup książek do biblioterapii, tablic demonstracyjnych, gier edukacyjnych oraz innych pomocy mających wpływ na  rozwój emocjonalno-społeczny dzieci

 

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

-promowanie zdrowego stylu życia

- poszerzenie wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiologiczną

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

Modernizacja pionu żywieniowego – wzbogacanie infrastruktury kuchni

- zakup nowych urządzeń – krajalnic, szatkownic, mieszalnika – służących przygotowywaniu „swojskich” potraw

 

 

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

Udział w realizacji programów:

- Żywienie na wagę zdrowia

- Czyściochowe przedszkole

- „Necio.pl” - projekt edukacyjny, podnoszenie wiedzy n/t korzystania z Internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci.

- Czyste powietrze wokół nas

 

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta: 

 

-„Światowy Dzień Mycia Rąk”- grupowy konkurs na wiersz instruktażowy nt mycia rąk

 

- „Od przedszkolaka do olimpijczyka” – całoroczne przygotowania i udział w międzyprzedszkolnych 

zawodach sportowych.

 

- „Przegoń wirusy” – międzygrupowy konkurs plastyczny

 

IX –VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

Zmiana postaw żywieniowych dzieci

- wprowadzenie samodzielnej formy przygotowywania przez dzieci śniadań  - „szwedzkiego stołu”

 

- wprowadzenie odznak „Zdrowo się odżywiam”

 

- umożliwienie dzieciom stałego dostępu do wody pitnej w salach – realizacja programu „Mamo, tato, wolę wodę”

 

 

 

 

 

6.

 

Zapoznanie dzieci z zasadami warunkującymi właściwe relacje społeczne

- prowadzenie zajęć na temat: uświadamiania własnej osoby, budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych, kształtowania społecznie akceptowanych postaw, rozpoznawania i wyrażania emocji

- zawieranie kontraktów grupowych, stosowanie systemów motywacyjnych

- organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających podejmowaniu przez dzieci różnorodnych zabaw (tematycznych, muzycznych itp.)

 

 

wg planu

 

Nauczyciele grup

7.

Odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji.

– zajęcia z elementami arteterapii dotyczące emocji, zachowań oraz budowania relacji społecznych w grupie

- zabawy rozluźniające, relaksujące, ruchowe, niwelujące napięcie psychiczne,

 

 

IX

Nauczyciele grup

 

„Wiem to Ja”

 

- obchody Dnia Jamy Ustnej,

-przestrzeganie bezwzględnej zasady nie dotykania ust, nosa, oka brudnymi rękami

-przestrzeganie bezwzględnej zasady nie wkładania do ust zabawek,

- poznanie zasad bezpiecznego noszenia maseczki

-poznawanie etapów prawidłowego wycierania nosa i wyrzucania zużytej chusteczki do kosza

12.09

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

X

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele grup

 

„Moje rączki”

-zajęcia edukacyjne na temat zasad higieny rąk w warunkach obostrzeń sanitarnych

- obchody Dnia Mycia Rąk,

-Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych przedmiotów i roślin.

IX

 

 

 

15.10

 

Cały rok

Nauczyciele grup

8.

„Smacznie i zdrowo”

-obchody „Dnia zdrowego śniadania”

- wykorzystanie zdrowych produktów sezonowych do samodzielnego przygotowania łatwych potraw.

- obchody Światowego Dnia Zdrowia,

09.11

 

1x na kwartał

 

 

07.11

Nauczyciele grup

 

„Jak trzeba dbać o czystość”

- zabawy tematyczne w kąciku zabaw, kształtowanie nawyku poprawiania wyglądu ubrania.

1x na kwartał

 

Nauczyciele grup

9.

„Moje oczka”

  1. – teatrzyk kamishibai, poznanie zasad dbania o wzrok

1x w

miesiącu

Nauczyciele grup

 

„ Wiem i Ja”

 

  1. -obchody „Dnia bezpiecznego internetu”

01.02

Nauczyciele grup

10.

„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – dyniowy konkurs międzygrupowy.

-rozwijanie inwencji twórczej poprzez zachęcenie rodziców do współpracy

 

X

 

Nauczyciele grup

11.

„Relaksujący wypoczynek”

- słuchanie utworów wybitnych polskich poetów związanych ze zdrowiem i higieną.

 

1x w

tygodniu

Nauczyciele grup

12.

„Turniej wiedzy o zdrowiu”

– quiz wiedzy n/t zasad higieny

VI

Nauczyciele grup

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- Sprzątanie świata 

 

- „Dzień Przedszkolaka- owocowy tort”

IX

 

IX

 

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Promocja Zdrowia-

 

 

-„Webinarium II: Pandemia a

zaburzenia lękowe u dzieci i

młodzieży.

-„Webinarium III: Wpływ różnych form cyberprzemocy na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

-  Joga, oddech, relaksacja - czyli

jak uważnie i dobrze zatroszczyć się o siebie

 

 

IX-VI

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

 

24 stycznia 2022

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2020/2021

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola zmierzające do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

u dzieci

 

Spotkania rodziców

z dziećmi – wspólne przygotowanie zdrowych potraw, pogadanki połączone

z zajęciami praktycznymi

 

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

-promowanie zdrowego stylu życia

- poszerzenie wiadomości na temat zasad bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiologiczną

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

Udział w realizacji programów:

- Żywienie na wagę zdrowia

- Czyściochowe przedszkole

- „Necio.pl” - projekt edukacyjny, podnoszenie wiedzy n/t korzystania z Internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci.

- Czyste powietrze wokół nas

 

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta: 

 

-„Światowy Dzień Mycia Rąk”- grupowy konkurs na wiersz instruktażowy nt mycia rąk

 

- „Z komputerem za pan brat”- przedszkolny konkurs plastyczny

 

-„My zasady higieny znamy i o nasze ciała dbamy”- przygotowanie plakatu reklamującego higieniczny tryb życia

- „Od przedszkolaka do olimpijczyka” – całoroczne przygotowania i udział w międzyprzedszkolnych 

zawodach sportowych.

 

- „Przegoń wirusy” – międzygrupowy konkurs plastyczny

 

IX –VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

6.

 

„Higiena dawnej i dziś” 

 

- Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich

 

wg planu

 

Nauczyciele grup

7.

„Moje uszy i hałas”

- Kino w przedszkolu, wspólne oglądanie prezentacji multimedialnej

 

IX

Nauczyciele grup

 

„Wiem to Ja”

 

- obchody Dnia Jamy Ustnej,

-przestrzeganie bezwzględnej zasady nie dotykania ust, nosa, oka brudnymi rękami

-przestrzeganie bezwzględnej zasady nie wkładania do ust zabawek,

- poznanie zasad bezpiecznego noszenia maseczki

-poznawanie etapów prawidłowego wycierania nosa i wyrzucania zużytej chusteczki do kosza

12.09

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

X

 

 

Cały rok

 

Nauczyciele grup

 

„Moje rączki”

-zajęcia edukacyjne na temat zasad higieny rąk w warunkach obostrzeń sanitarnych

- obchody Dnia Mycia Rąk,

-Przestrzeganie zakazu brania do rąk znalezionych czy nieznanych przedmiotów i roślin.

IX

 

 

 

15.10

 

Cały rok

Nauczyciele grup

8.

„Smacznie i zdrowo”

-obchody „Dnia zdrowego śniadania”

- wykorzystanie zdrowych produktów sezonowych do samodzielnego przygotowania łatwych potraw.

- obchody Światowego Dnia Zdrowia,

09.11

 

1x na kwartał

 

 

07.11

Nauczyciele grup

 

„Jak trzeba dbać o czystość”

- zabawy tematyczne w kąciku zabaw, kształtowanie nawyku poprawiania wyglądu ubrania.

1x na kwartał

 

Nauczyciele grup

9.

„Moje oczka”

  1. – teatrzyk kamishibai, poznanie zasad dbania o wzrok

1x w

miesiącu

Nauczyciele grup

 

„ Wiem i Ja”

 

  1. -obchody „Dnia bezpiecznego internetu”

01.02

Nauczyciele grup

10.

„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – dyniowy konkurs międzygrupowy.

-rozwijanie inwencji twórczej poprzez zachęcenie rodziców do współpracy

 

X

 

Nauczyciele grup

11.

„Relaksujący wypoczynek”

- słuchanie utworów wybitnych polskich poetów związanych ze zdrowiem i higieną.

 

1x w

tygodniu

Nauczyciele grup

12.

„Turniej wiedzy o zdrowiu”

– quiz wiedzy n/t zasad higieny

VI

Nauczyciele grup

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- Sprzątanie świata 

 

- „Dzień Przedszkolaka- owocowy tort”

IX

 

IX

 

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Promocja Zdrowia- Cyfrowy przedszkolak – wykorzystanie TIK w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych

 

 

- poznanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych, rozwijanie bezpiecznych zainteresowań informatycznych dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

IX-VI

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

12 kwietnia 2021