PROMOCJA ZDROWIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Logo: Promocja zdrowia     

   Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo

                                                    

Artykuły

„KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze przedszkole otrzymało prestiżowe wyróżnienie jakim jest  „Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie”

Co roku nasza placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie planowane jest na listopad/grudzień 2019 roku.  

Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej – przedszkolakom, personelowi oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie.

26 marca 2019

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator:

Marta Raczek- Bielawa - nauczyciel

Monika Wójcik - nauczyciel

Członkowie:

Barbara Dziedzic - dyrektor

Monika Winiarska – technik technologii i organizacji żywienia

Edyta Tatara – technik technologii żywienia

27 stycznia 2019

„ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA SPRAWA TO NIE BYLE JAKA”

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno- wychowawcza przebiega w oparciu o program „Trampolina”

autorstwa Małgorzaty  Janiak i  Kamili Witerskiej

wzbogacony o dodatkowe treści edukacyjne z obszaru

„Aktywność ruchowa i zdrowotna”

opracowane przez Radę Pedagogiczną

Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie

12 grudnia 2018

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2023/2024

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2023/2024

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola

 

- Stworzenie warunków dla rozwijania pozytywnych stosunków pomiędzy dzieckiem, rodziną a pracownikami przedszkola,

- Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla dzieci pochodzących z Ukrainy, umożliwienie spokojnej adaptacji do nowych warunków.

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

-promowanie zdrowego stylu życia

- Organizowanie zabaw mających na celu kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

Aranżacja sali w sposób sprzyjający kulturalnemu spożywaniu posiłków

-stwarzanie okazji do celebrowania posiłków, kulturalnego i  spokojne ich spożywania połączonego z nauką posługiwania się sztućcami, a także umożliwianie komponowania posiłków np. umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa do śniadań z dostarczonych składników

IX-VI

Nauczyciele grup

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

Udział w realizacji programów:

- Mam apetyt na zdrowie

- Czyściochowe przedszkole

- „Necio.pl” - projekt edukacyjny, podnoszenie wiedzy n/t korzystania z Internetu oraz zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z sieci.

- Czyste powietrze wokół nas

- Udział w projekcie – „Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci przedszkolnych”organizowanego przez Sante Clinic, Poradnia Bałtycka oraz Centrum Kształcenia i Wdrożeń

- „Dzieci uczą rodziców”

 

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta: 

-„Jaki to zawód” – dyniowy konkurs międzygrupowy

- „Od przedszkolaka do olimpijczyka” – całoroczne przygotowania i udział w międzyprzedszkolnych 

zawodach sportowych.

 

IX –VI

 

 

 

Nauczyciele grup

 

„Mycie to nawyk”- kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety.

 

„Czyścioszki” - Światowy Dzień Mycia Rąk -  ćwiczenia praktyczne

wyrabiające nawyk prawidłowego mycia rąk.

„Czysta rączka”- cykl zajęć o czystości.

„Kukuryku na ręczniku”- zabawy dramowe na podstawie utworu „Kukuryku na ręczniku” Marii Kownackiej

Zdobywanie sprawności „Czysta rączka”

 15.X

 

 

XI-I 

IV

 

VI

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

6.

 

„Uśmiechnij się bo śmiech to zdrowie”

 

- „Światowy dzień uśmiechu”- zabawy z emocjami.

 

06.X

 

Nauczyciele grup

7.

„Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą, filmami edukacyjnymi, teatrzykami.

 

- Wojna z mikrobami

teatrzyk

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OU5WRg85Ze0,

 

- Gdzie mieszkają bakterie

film edukacyjny

https://wklasie.uniwersytetdzi

eci.pl/scenariusz/gdziemieszkaja-bakterie

 

 

XI

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

„Mamo, tato wolę wodę”

-zapewnienie dzieciom stałego

dostępu do wody pitnej.

Cały rok

Nauczyciele grup

 

„Piramida zdrowia”

 

- wykonanie piramidy zdrowia

różnymi formami plastycznymi.

 

II

 

Nauczyciele grup

 

„Smakowite zagadki”

- rozpoznawanie warzyw i owoców po smaku

1x na kwartaŁ

XI,I,IV

Nauczyciele grup

8.

„Co należy robić by być

zdrowym?”

- wystawa plakatów promujących zdrowy styl życia wykonanych przez poszczególne grupy

 

VI

Nauczyciele grup

 

„Na świeżym powietrzu sportowo i zdrowo”

- Cykliczne przeprowadzenie zajęć poza budynkiem przedszkola:

 

- Dzień Inspirujących Spacerów,

- Dzień Odkrywania Lasu,

- Dzień Odpoczynku na Łące,

- Dzień Parkowych Zabaw,

- Dzień Pustej Sali,

 

 

 

X

III

IV

V

16.VI 

 

 

 

Nauczyciele grup

 

„Kraina

Sprawności”

-międzygrupowe zabawy,

ćwiczenia gimnastyczne w

ogrodzie przedszkolnym, wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne, zabawy i ćwiczenia z elementami gimnastyki

mózgu P. Dennisona, Orffa itp

 

 

 

Cały rok

 

 

„ Każdy to wie - jak bezpiecznie bawić się!”

-obchody „Dnia bezpiecznego internetu”

01.02

Nauczyciele grup

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.”-  udział w akcji sprzątanie świata (16.IX)

- „Dzień Przedszkolaka- owocowy tort”

-„Mydło lubi zabawę” - Światowy Dzień Mycia Rąk (15. X)

-„Ruch to zdrowie” - Światowy Dzień Sportu (6. IV)

-„Dbaj o przyrodę, o naszą Ziemię bo wielki w tobie potencjał drzemie” (22. IV) - happening ulicami miasta

IX

 

IX 

X  

 

IV

 

IV

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Promocja Zdrowia-

 

 

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA- Celem kursu jest zapoznanie z zagadnieniami związanymi ze zdrowiem oraz społecznym kontekstem zdrowia i zachowań zdrowotnych.

 

 

 

 

IX-VI

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

6 października 2023

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2022/2023