OŚWIADCZENIE O DOSTEPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej

 Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie - https://pm10.jaworzno.edu.pl

 

Deklaracja dostępności

 Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jaworznie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://pm10.jaworzno.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 

 Dane teleadresowe jednostki:

 Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jaworznie

 Telefon: +48 32 751-65-90

 E-mail: przedszkole10@jaworzno.edu.pl

 Adres korespondencyjny: ul. Tuwima 6, 43-600 Jaworzno

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09

 Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-31

 

Metoda sporządzenia oświadczenia:

 W Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaworznie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://pm10.jaworzno.edu.pl spełnia wymagania w 99,89%.

 Szczegóły dostępne na:

 http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4cfd8a6a-c76e-492e-902e-05b6402f1be3

 Strona internetowa https://pm10.jaworzno.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 Wyłączenia:

  •   mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

  •  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  •  możliwość zmiany kontrastu strony internetowej,

  •  serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA,

  •  obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

 Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-01

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Barbara Dziedzic

 e-mail: przedszkole10@jaworzno.edu.pl

 Telefon: +48 32 751-65-90

 

Procedura wnioskowo – skargowa:

 Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl