Ramowy rozkład dnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


6.00-8.00 

Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, czynności porządkowe, zabawy dowolne według inwencji twórczej i pomysłowości dzieci (niekierowane), kontakty   indywidualne   z   wychowankami i rodzicami, zajęcia wspomagające indywidualny rozwój dziecka.

 8.00-9.00  

Zabawy w kącikach zainteresowań (niekierowane), ćwiczenia poranne, zabawy i gry dydaktyczne,  utrwalanie wierszy i piosenek, utrwalanie wiadomości z zakresu tematyki tygodnia, zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów (gr II, III, IV).

9.00-9.30   

Śniadanie

9.30-11.15 

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową - zajęcia kierowane rożnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w sali lub na powietrzu (niekierowane), zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; czynności samoobsługowe,  przygotowanie do spaceru, zabaw w ogrodzie.

11.15-12.00 

Spacer, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, parku, lesie (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka); prace  gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych - dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku.    Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne.

12.00-12.30 

Obiad

12.30-13.00 

Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, poważnej, słuchanie bajek  czytanych lub  opowiadanych  przez nauczyciela, leżakowanie gr. I, zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

13.00-13.50 

Zabawy ruchowe z elementem orientacji-porządkowej,  leżakowanie gr I, zabawy  dowolne według inwencji twórczej i pomysłowości dzieci (niekierowane), zajęcia religii (poniedziałek i środa), zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; czynności samoobsługowe - przygotowanie do spaceru, zabaw w ogrodzie.  Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowo-higieniczne.

13.50-14.20 

Podwieczorek

14.20-16.30 

Zajęcia wspomagające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zajęcia dodatkowe (rytmiczne, sportowe, plastyczne, matematyczno-logiczne), zajęcia religii (poniedziałek i środa), zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale  nauczyciela (niekierowane), rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty  indywidualne z  rodzicami, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domu.