Adaptacja dziecka w przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Trudny początek – adaptacja dziecka w przedszkolu

Adaptacja oznacza przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, warunków.  Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest właśnie przedszkole.  Przekroczenie progu przedszkola przez dziecko to moment rozpoczęcia życia w dwóch środowiskach: rodzinnym i instytucjonalnym. Fakt ten wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia i zaspakajania potrzeb, do tego dołączają się nowe dla dziecka zadania związane   z funkcjonowaniem w grupie przedszkolnej. Dzieci otoczone dotychczas troską i uwagą rodziny nagle znajdują się w miejscu, gdzie wszystko jest im obce: inne przedmioty, osoby, rytm dnia.

W tym jakże ważnym dla małego dziecka etapie życia, jakim jest przekroczenie progu przedszkola znaczącą rolę odgrywają dorośli.  Duży wpływ na adaptację dziecka do grupy przedszkolnej mają rodzice.  Jeżeli rodzice w pełni akceptują wybrane przez siebie przedszkole, wychowawców pracujących w grupie i ich metody pracy, tym samym zwiększają szansę swojego dziecka w procesie adaptacji.

Jest wiele sposobów wspomagających adaptację dziecka w przedszkolu. Oto kilka z nich:       
•    Nigdy nie należy straszyć dziecka przedszkolem (pójdziesz do przedszkola, to dopiero zobaczysz…).
•    Chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jako naturalna rzecz (tata chodzi do pracy, mama chodzi do pracy, a dziecko do przedszkola).   
•    Stopniowe przyzwyczajanie dziecka do placówki (krótki czas pobytu, bez jednego posiłku, bez leżakowania).  
•    Pożegnania z dzieckiem powinny odbywać się bez pośpiechu, ale i też bez zbytniego przedłużania rozstania.
•  Jeśli rodzic spodziewa się problemów z rozstaniem dziecka, wskazane jest, by wcześniej porozmawiał z nauczycielem, gdyż będzie to wskazówką dla nauczyciela, aby poświęcić temu dziecku szczególną uwagę.  
•   Rodzice powinni być konsekwentni w swoich działaniach, gdyż przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola wydłuża tylko adaptację dziecka.  
•  Cierpliwie czekajmy na wypowiedzi dzieci, pozwólmy im ochłonąć z pierwszych wrażeń, nie zamęczajmy ich pytaniami.
•   Uważnie słuchajmy wypowiedzi dzieci, nie bagatelizujmy ich problemów, podtrzymujmy je na duchu, wspierajmy je.

Każdy nauczyciel pracujący z dziećmi nowo przybyłymi do przedszkola zdaje sobie sprawę, że te pierwsze dni są dla nich naprawdę trudne, pozostawia dzieciom dużo czasu na swobodną zabawę i proponuje zajęcia, które dzieci lubią najbardziej. Takie postępowanie przyczynia się do szybszej adaptacji dziecka do przedszkola.

Na ogół połowa września to koniec najważniejszej części procesu adaptacyjnego.  Dzieci ufnie przekraczają próg przedszkola, czują się bezpiecznie i pewnie w nowym środowisku. Nie oznacza to, że wszystkie dzieci zaadaptują się w jednakowym czasie. U dzieci bardzo wrażliwych okres ten wydłuża się nawet do kilkunastu tygodni