„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja

Cel kampanii:

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.

 W ramach kamapni przedszkole otrzymało 2 oczyszczacze powietrza, które umieszczone zostały w salach przedszkolnych. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Ślaskiego w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej pn.: "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

   

 

Pliki do pobrania