PROMOCJA ZDROWIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Logo: Promocja zdrowia      Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo   Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo

                                                    

Artykuły

„KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze przedszkole otrzymało prestiżowe wyróżnienie jakim jest  „Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie”

Co roku nasza placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie planowane jest na listopad/grudzień 2019 roku.  

Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej – przedszkolakom, personelowi oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie.

26 marca 2019

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator:

Marta Raczek- Bielawa - nauczyciel

Monika Wójcik - nauczyciel

Członkowie:

Barbara Dziedzic - dyrektor

Monika Winiarska – technik technologii i organizacji żywienia

Edyta Tatara – technik technologii żywienia

27 stycznia 2019

„ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA SPRAWA TO NIE BYLE JAKA”

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno- wychowawcza przebiega w oparciu o program „Trampolina”

autorstwa Małgorzaty  Janiak i  Kamili Witerskiej

wzbogacony o dodatkowe treści edukacyjne z obszaru

„Aktywność ruchowa i zdrowotna”

opracowane przez Radę Pedagogiczną

Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie

12 grudnia 2018

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2019/2020

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola zmierzające do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

u dzieci

 

Zamieszczanie

artykułów, wskazówek, porad na

gazetce informacyjnej dla rodziców i na stronie internetowej w zakładce PPZ

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

- zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zdrowego odżywiania

- dostarczanie wiedzy o własnym organizmie i jego potrzebach

- wyrabianie prawidłowych nawyków i przyzwyczajeń żywieniowych

- przełamywanie barier w kontakcie z produktami nieznanymi, nowymi

- rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

„Praktyczne

podpowiedzi, jak

tłumaczyć dzieciom

zasady zdrowego

odżywiania” – szkolenie

Udział w warsztatach organizowanych przez Klub Zdrowego Przedszkolaka:

- Żywienie na wagę zdrowia

- Szkoła czystych rąk

- Czyste powietrze wokół nas

-„Szkolenie z zakresu

Zdrowego odżywiania” –z dietetykiem

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta

- „Warzywne dziwolągi”- konkurs fotograficzny

wspólny dla rodziców z dziećmi

- Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców na plakat pt. „Dbam o zdrowie”

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

6.

 

Udział w spotkaniach z instytucjami:

 

 

 - spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie

-Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Jaworznie,

- Kołem Gospodyń Wiejskich,

- Hospicjum „HOMO HOMINI” w Jaworznie,

- KMP w Jaworznie,

 

wg planu

 

Nauczyciele grup

7.

„Wyprawa po zdrowie”

- spotkanie z dietetykiem i kucharką, wspólne tworzenie zdrowego jadłospisu.

IX

Nauczyciele grup

8.

„Kącik zdrowych

przekąsek”

- spożywanie zdrowych produktów,

degustacje różnorodnych smaków, picie wody

1x na kwartał

Nauczyciele grup

9.

„Szwedzki stół”

-samodzielne przygotowywanie przez dzieci kanapek na śniadanie

1x w miesiącu

Nauczyciele grup

10.

 „Dr Witaminka”

-słuchanie audycji dietetyka o zdrowym odżywianiu

 cyklicznie

 Nauczyciele grup

11.

„Zielone ogródki”

-prowadzenie z dziećmi hodowli

ziół i przypraw w salach z przeznaczeniem do

spożycia podczas posiłków

 

III

Nauczyciele grup

12.

„Święto zdrowego

produktu” -

polisensoryczne

poznawanie produktu

żywnościowego”

Piknik z rodzicami

V

Nauczyciele grup

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- „Mam prawo do zdrowia”- Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 

- warsztaty w Geosferze,

 

- „Sprzątanie świata - Polska” = razem możemy więcej!

 

XI

 

III

 

 

IV

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Przedszkole Promujące Zdrowie

- „Rozumienie informacji

umieszczonych na

opakowaniach produktów

spożywczych” - warsztaty

 

 

III-V

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

3 kwietnia 2020

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2018/2019

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola zmierzające do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

u dzieci

 

Spotkania rodziców

z dziećmi – wspólne przygotowanie zdrowych potraw, pogadanki połączone

z zajęciami praktycznymi

 

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

-promowanie zdrowego stylu życia - rozbudzanie zamiłowania do zabaw i ćwiczeń fizycznych

- poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się.

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

Udział w warsztatach organizowanych przez Klub Zdrowego Przedszkolaka:

- Żywienie na wagę zdrowia

- Szkoła czystych rąk

-Brązowo ale czy zdrowo

- Czyste powietrze wokół nas

 

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta

- Międzygrupowy konkurs  recytatorsko-edukacyjny „Zdrowie to podstawa a ruch to świetna zabawa”

 

- „Od przedszkolaka do olimpijczyka” – całoroczne przygotowania i udział w międzyprzedszkolnych 

zawodach sportowych.

 

- Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców na plakat pt. „Moja rodzinka żyje zdrowo!

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

6.

 

Udział w spotkaniach z instytucjami:

 

 

 

- spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie – w ramach kampanii ,,Zaszczep się wiedzą”- „Przygody niedźwiadka Szczepana”

-Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Jaworznie,

- Kołem Gospodyń Wiejskich,

- Hospicjum „HOMO HOMINI” w Jaworznie,

- KMP w Jaworznie,

- przedstawicielami służby zdrowia

 

wg planu

 

Nauczyciele grup

7.

„Smacznie i zdrowo”

- spotkanie z dietetykiem i kucharką, wspólne tworzenie zdrowego jadłospisu.

 

IX

Nauczyciele grup

8.

„Jestem kucharzem”

- wykorzystanie zdrowych produktów sezonowych do samodzielnego przygotowania łatwych potraw.

1x na kwartał

Nauczyciele grup

9.

Europejski Tydzień Sportu:

 

„Aktywnie czas spędzamy i o zdrowie swoje dbamy”- cykl zajęć angażujący społeczność Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie do aktywnego i zdrowego stylu życia

 

1.    - „Trzymam się prosto”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami profilaktyki wad postawy prowadzony pod okiem nauczyciela specjalisty.

2.    - „Ruch i zabawa to fajna sprawa” – zajęcia ruchowe z wykorzystaniem dywanu edukacyjnego Tuputan.

- „Tor przeszkód”- międzygrupowe zawody sportowe w ogrodzie przedszkolnym.

- „Mały Piłkarz” - gry i zabawy wprowadzające w tajniki piłki nożnej i rozwijające sportową pasję prowadzone przez trenera piłki nożnej.

- „Gimnastyka dla smyka”- zajęcia ruchowe z wykorzystaniem chusty Klanza

1x w

miesiącu

 

10.

„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – dyniowy konkurs międzygrupowy.

-rozwijanie inwencji twórczej poprzez zachęcenie rodziców do współpracy

 

X

 

Nauczyciele grup

11.

„Z książką uczymy się jak żyć zdrowo”

- zaproszenie przyjaciół przedszkola do głośnego czytania dzieciom w ramach akcji Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

 

1x na kwartał

Nauczyciele grup

12.

„Mamo, tato ze mną ćwicz, bo ja zawsze zdrowym chcę być”

Piknik z rodzicami

V

 

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”  – Zbieramy, sprzątamy - nie śmiecimy! 

 

- „Mam prawo do zdrowia”- Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 

- warsztaty w Geosferze,

 

 

IX

 

 

 

 

XI

 

 

XII

 

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

 

-Opracowanie dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

 

 

IX-VI

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

9 grudnia 2018