PROMOCJA ZDROWIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DEFINICJA PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci) oraz podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Logo: Promocja zdrowia      Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo   Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole promujące zdrowie logo

                                                    

Artykuły

„KRAJOWY CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE”

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasze przedszkole otrzymało prestiżowe wyróżnienie jakim jest  „Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie”

Co roku nasza placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna ma wskazać kierunek działań w dążeniu do osiągnięcia przez dziecko stanu dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego. Dlatego też obejmuje ona swoim zakresem między innymi profilaktykę wraz z edukacją prozdrowotną oraz kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie planowane jest na listopad/grudzień 2019 roku.  

Dziękujemy całej społeczności przedszkolnej – przedszkolakom, personelowi oraz rodzicom za ogromne zaangażowanie.

26 marca 2019

ZESPÓŁ PROMOCJI ZDROWIA

Koordynator:

Marta Raczek- Bielawa - nauczyciel

Monika Wójcik - nauczyciel

Członkowie:

Barbara Dziedzic - dyrektor

Monika Winiarska – technik technologii i organizacji żywienia

Edyta Tatara – technik technologii żywienia

27 stycznia 2019

„ZDROWIE PRZEDSZKOLAKA SPRAWA TO NIE BYLE JAKA”

W naszym przedszkolu praca dydaktyczno- wychowawcza przebiega w oparciu o program „Trampolina”

autorstwa Małgorzaty  Janiak i  Kamili Witerskiej

wzbogacony o dodatkowe treści edukacyjne z obszaru

„Aktywność ruchowa i zdrowotna”

opracowane przez Radę Pedagogiczną

Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie

12 grudnia 2018

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2018/2019

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2018/2019

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

 

Zachęcanie rodziców do włączenia się

w działania przedszkola zmierzające do kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych

u dzieci

 

Spotkania rodziców

z dziećmi – wspólne przygotowanie zdrowych potraw, pogadanki połączone

z zajęciami praktycznymi

 

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

-promowanie zdrowego stylu życia - rozbudzanie zamiłowania do zabaw i ćwiczeń fizycznych

- poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się.

 

IX –VI

 

 

Nauczyciele grup

 

5.

 Propagowanie wśród dzieci, rodziców, personelu przedszkola i społeczności lokalnej postaw proekologicznych i zdrowotnych

Udział w warsztatach organizowanych przez Klub Zdrowego Przedszkolaka:

- Żywienie na wagę zdrowia

- Szkoła czystych rąk

-Brązowo ale czy zdrowo

- Czyste powietrze wokół nas

 

-Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta

- Międzygrupowy konkurs  recytatorsko-edukacyjny „Zdrowie to podstawa a ruch to świetna zabawa”

 

- „Od przedszkolaka do olimpijczyka” – całoroczne przygotowania i udział w międzyprzedszkolnych 

zawodach sportowych.

 

- Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców na plakat pt. „Moja rodzinka żyje zdrowo!

 

IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

6.

 

Udział w spotkaniach z instytucjami:

 

 

 

- spotkanie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaworznie – w ramach kampanii ,,Zaszczep się wiedzą”- „Przygody niedźwiadka Szczepana”

-Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Jaworznie,

- Kołem Gospodyń Wiejskich,

- Hospicjum „HOMO HOMINI” w Jaworznie,

- KMP w Jaworznie,

- przedstawicielami służby zdrowia

 

wg planu

 

Nauczyciele grup

7.

„Smacznie i zdrowo”

- spotkanie z dietetykiem i kucharką, wspólne tworzenie zdrowego jadłospisu.

 

IX

Nauczyciele grup

8.

„Jestem kucharzem”

- wykorzystanie zdrowych produktów sezonowych do samodzielnego przygotowania łatwych potraw.

1x na kwartał

Nauczyciele grup

9.

Europejski Tydzień Sportu:

 

„Aktywnie czas spędzamy i o zdrowie swoje dbamy”- cykl zajęć angażujący społeczność Przedszkola Miejskiego nr 10 w Jaworznie do aktywnego i zdrowego stylu życia

 

1.    - „Trzymam się prosto”- zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami profilaktyki wad postawy prowadzony pod okiem nauczyciela specjalisty.

2.    - „Ruch i zabawa to fajna sprawa” – zajęcia ruchowe z wykorzystaniem dywanu edukacyjnego Tuputan.

- „Tor przeszkód”- międzygrupowe zawody sportowe w ogrodzie przedszkolnym.

- „Mały Piłkarz” - gry i zabawy wprowadzające w tajniki piłki nożnej i rozwijające sportową pasję prowadzone przez trenera piłki nożnej.

- „Gimnastyka dla smyka”- zajęcia ruchowe z wykorzystaniem chusty Klanza

1x w

miesiącu

 

10.

„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” – dyniowy konkurs międzygrupowy.

-rozwijanie inwencji twórczej poprzez zachęcenie rodziców do współpracy

 

X

 

Nauczyciele grup

11.

„Z książką uczymy się jak żyć zdrowo”

- zaproszenie przyjaciół przedszkola do głośnego czytania dzieciom w ramach akcji Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

 

1x na kwartał

Nauczyciele grup

12.

„Mamo, tato ze mną ćwicz, bo ja zawsze zdrowym chcę być”

Piknik z rodzicami

V

 

13.

Udział w wycieczkach / akcjach związanych  z tematyką

 

- „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”  – Zbieramy, sprzątamy - nie śmiecimy! 

 

- „Mam prawo do zdrowia”- Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 

- warsztaty w Geosferze,

 

 

IX

 

 

 

 

XI

 

 

XII

 

Nauczyciele grup

 

14.

Szkolenia o tematyce:

- Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie

 

-Opracowanie dokumentacji umożliwiającej ubieganie się o Krajowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie

 

 

IX-VI

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

9 grudnia 2018

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2017/2018

HARMONOGRAM działań w zakresie promocji zdrowia na rok szkolny 2017/2018

L.p

Zadania

Metody realizacji

Termin

Odpowiedzialny

 

1.

 Dokonanie wstępnej diagnozy przez zespół ds. promocji zdrowia

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

2.

Opracowanie harmonogramu działań

spotkanie zespołu ds. promocji zdrowia

IX

zespół ds. promocji zdrowia

 

3.

Wzbogacenie „kącika czystości”.

 

 -gromadzenie środków czystości, opakowań po nich,

-przygotowanie kącików

 IX –VI

 

Nauczyciele grup

 

4.

Wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje promujące zdrowy styl życia

 

 -opracowanie (broszury, ulotki) przedszkola promującego zdrowy styl życia

- gromadzenie książek i czasopism nt zdrowia

 

IX

 

 

Nauczyciele grup

 

5.

Udział w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych  organizowanych na terenie miasta

 

-„Bajkowy konkurs dyniowy” – konkurs międzygrupowy na najbardziej apetyczną dynię

 

-„Zdrowa- zakładka do książki” – konkurs dla dzieci i rodziców – zorganizowanie wystawki

prac w MBP.

 

- ,,Zdrowy przedszkolak” – między przedszkolny konkurs plastyczny

 

- „W krainie bajki” – konkurs na rodzinną bajkę o zdrowiu

 

-„Tańcowały dwa Michały” - konkurs międzygrupowy na najciekawszy układ choreograficzny

 

- ,,Olimpiada 6- latka” – udział w międzyprzedszkolnych zawodach sportowych

IX

  

 

XI

 

 

 

I

  

 

III

  

 

IV

  

 

IV

 

Nauczyciele grup

6.

 Udział w programach i projektach ogólnopolskich promujących zdrowy ekologiczny i bezpieczny styl życia

 

- Żywienie na wagę zdrowia

- Szkoła czystych rąk

-Brązowo ale czy zdrowo

- Mamo, Tato wolę wodę

- Czyste powietrze wokół nas

 

wg harmonogramu

 

 

Nauczyciele grup

7.

 

Realizacja tematów kompleksowych,

prowadzenie działań edukacyjnych z dziećmi

 

 

-„Bezpiecznie w przedszkolu – zapoznanie z symbolami bezpiecznego zachowania w przedszkolu-tworzenie wspólnie z dziećmi znaków bezpieczeństwa,

 

- „Wyginam śmiało ciało” - ćwiczenia poranne i gimnastyczne z elementami aerobiku i zoomby

 

-„Szlachetne zdrowie”-

 spotkanie z jaworznicką poetką – panią A. Dudek

 

- „Poznaję literaturę i bawię się w teatr”- rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań o tematyce zdrowotnej.

-,,Zimowy aerobik” – zabawy ruchowe na śniegu-organizowanie codziennych zabaw ruchowych na powietrzu

 -„Z książką uczymy się jak żyć zdrowo” - zaproszenie przyjaciół przedszkola do głośnego czytania dzieciom w ramach akcji Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom

 

-„Mandala taneczna” - doświadczanie energii tańca w kręgu w oparciu o metodę Klanza.

 

-„Tuputan” – taneczno- ruchowe zabaw z wykorzystaniem dywanu edukacyjnego

 

- ,,Nakrywamy do stołu” – przygotowywanie przez dzieci i nauczycieli wspólnego śniadania w formie szwedzkiego stołu

IX

 

 

 

 

 1 raz w miesiącu

 

 

  XI

  

IX-VI

XII-II

 X

 

 

XII

III

 

 

 

1 raz w miesiącu

 

 

IX-VI

 

 

 1 raz w miesiącu

 

 1 raz w miesiącu

  

1 raz w tygodniu

Nauczyciele grup

 

8.

 

Udział w spotkaniach z instytucjami:

 

 

 

- ,,Z przyrodą na ty” – spotkanie edukacyjne z pracownikami Toz u Jaworznie

 

- Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich – „Zdrowe zwyczaje i tradycje ludowe”

 

- Hospicjum „HOMO HOMINI” w Jaworznie,

 

- KMP w Jaworznie, ćwiczenia w wyrabianiu postawy asertywnej w kontaktach z osobami obcymi;

 

- Bezpieczny przedszkolak –warsztaty z przedstawicielami straży miejskiej

 

- Jak dbać o zęby? – spotkanie ze stomatologiem

 

- Szkoła czystych rąk – spotkanie z pracownikami SANEPIDu

 

- Zasady zdrowego odżywiania – spotkanie z dietetykiem

I

 

 

XII

 

 

3 razy w roku

 

 

 

IV

 

V

 

V

 

 V

 

Nauczyciele grup

9.

Założenie patrolu ekologicznego

-zachęcanie dzieci do dbania o czystość ziemi

 

IX

Nauczyciele grup

10.

Udział w wycieczkach związanych  z tematyką

zdrowotną

 

- Dzień czystego powietrza- happening ulicami miasta.

 

- Wycieczka do apteki – spotkanie z farmaceutą

 

- Dni Godności – udział w obchodach na terenie naszego miasta

 

-,,Grypo nie chcemy cię w naszym domu” – spotkanie z pielęgniarką w przychodni dla dzieci zdrowych

XI

 

 

XI

 

 

IX

 

 

X

Nauczyciele grup

 

 

 

 

11.

Przyswajanie techniki i kolejność etapów czynności podczas wykonywania zabiegów sanitarno-higienicznych;

-wykonanie Kalendarza zdrowia;

-zaznaczały częstotliwość zabiegów higienicznych

 

IV

Nauczyciele grup

 

12.

Szkolenia o tematyce:

 

-Edukacja zdrowotna w przedszkolu

-Promocja zdrowia- spotkanie dla szkolnych koordynatorów Promocji Zdrowia

-Ruch i muzyka dla małego smyka.

-wykorzystanie gier i zabaw przydatnych w rozładowaniu agresji

 

- ,,Lubimy zdrowo jeść” – tworzenie książeczki przez rodziców i dzieci

 

 X

 

III

 

 

V

 

koordynatorzy ds. promocji zdrowia

 

 

 

 

9 grudnia 2018