Zadania dydaktyczne na rok szkolny 2019/2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

GŁÓWNE ZADANIA DYDAKTYCZNE

GŁÓWNE ZADANIA DYDAKTYCZNE

1.  „W krainie matematyki” – rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej

 Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

 

 

 

 1.  

Przykłady gier i zabaw matematycznych - warsztaty

X

M. PŁOSZAJ-WARZECHA

 

 1.  

„Klucz do uczenia się matematyki” - prezentacja modułów umożliwiających nabywanie przez dzieci kompetencji matematycznych

III

M. WÓJCIK

 

 

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY

 

 

 

 1.  

Systematyczne opracowywanie zabaw z wykorzystaniem piłek Eduball oraz dywanu Tuputan - tworzenie scenariuszy zajęć.

CAŁY ROK

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1.  

Wzbogacenie o wartościowe i nowatorskie pomoce dydaktyczne do zajęć (m.in. wiatrak matematyczny, mata edukacyjna EduMata, Robot Edukacyjny Photon, klocki LEGO, a także różnego rodzaju gry matematyczne i logiczne, domina, liczmany, kostki liczbowe, liczydła, miary krawieckie, klamerki, kolorowe guziki).

CAŁY ROK

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

 

 

 

 1.  

„Nasze matematyczne skarby” - utworzenie w każdej grupie kącików zawierających pomoce służące do działań matematycznych, które są systematycznie wzbogacane.

IX

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1.  

„Jesienna matematyka” – projektowanie sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego

IX

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1.  

„Kodowanie na dywanie – podstawy kodowania dla najmłodszych

1x na kwartał

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1.  

„Kto pierwszy dotrze do mety?” – konstruowanie gry planszowej – konkurs międzygrupowy

X

NAUCZYCIELKI GRUP STARSZYCH

 

 1.  

„Pląs z figurami” – zabawy rytmiczne z wykorzystaniem dywanu Tuputan

1x na kwartał

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1.  

„Guzikowe czary-mary” – warsztaty matematyczne dla dzieci 3,4-letnich

XI

NAUCZYCIELKI GRUP MŁODSZYCH

 

 1.  

„Spartakiada matematyczna” – zabawy i gry matematyczne z elementem rywalizacji z uczniami z ZSz-P nr 1 w Jaworznie

XI

M. PŁOSZAJ-WARZECHA

M. SZCZOTKA

 

 1.  

„Łamigłówki mądrej główki” – konkurs międzygrupowy

XII

M. RACZEK-BIELAWA

 

 1.  

„Matematyka w kuchni” – warsztaty kulinarne - wspólne przygotowywanie wybranej przez dzieci potrawy

II

M. PŁOSZAJ-WARZECHA

M. SZCZOTKA

 

 1. 10.  

„Kolorowe figury” – zabawa plastyczna z wykorzystaniem metody Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej

III

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1. 11.  

„Liczymy z Eduballami” – warsztaty matematyczne

1x w miesiącu

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1. 12.  

„Matematyczna wyprawa po zdrowie” -  rozwijanie praktycznej umiejętności zastosowania wiedzy matematycznej w czasie gry

IV

NAUCZYCIELKI GRUP STARSZYCH

 

 1. 13.  

„Mozaikowa pisanka” – ozdabianie pisanek figurami geometrycznymi

IV

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1. 14.  

„Magiczne bryłki” - tworzenie brył geometrycznych z gotowych elementów

V

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 1. 15.  

„Sklep z dziecięcymi marzeniami” – twórcze zabawy umożliwiające nabywanie przez dzieci kompetencji matematycznych

VI

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „W małym sercu - Polska” – przekazywanie dzieciom wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych oraz kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji

 Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

 

 

 

1.

„Jak kształcić u dziecka samodzielność, kreatywność i innowacyjność?”  - warsztaty z treningu kreatywności

IX

M.RACZEK-BIELAWA

 

2.

Metoda projektu „Ojczyzna” – opracowanie programu projektu i harmonogramu działań

IV

E. WAŁASZEK

 

 

DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY

 

 

 

1.

Założenie w sali „Kącika przestrzeni patriotycznej”

IX

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

2.

Opracowanie w formie obrazkowej Kodeksu postaw patriotycznych

X

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

 

PRACA Z WYCHOWANKIEM

 

 

 

1.

,,W Polsce mieszkamy i w godle orła mamy” - słuchanie legend dotyczących początków państwa polskiego: ,,Legenda o Lechu i Orle Białym”, ,,Legenda o Popielu”.

X

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

2.

„Bajka o księciu Apsiku i złym Smogu” – wprowadzenie dzieci w temat jakości powietrza i walki ze smogiem.

X

M. SZCZOTKA

 

3.

Koncert piosenki patriotycznej z udziałem absolwentów przedszkola oraz uczniów z ZSz-P nr 1 w Jaworznie

XI

M. PŁOSZAJ-WARZECHA

M. SZCZOTKA

 

4.

„Muzyczne poranki” – słuchanie utworów muzycznych wybitnych polskich kompozytorów

1x w tygodniu

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

5.

„Kuchnia polska” – projektowanie książki kucharskiej z regionalnymi potrawami

I

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

6.

„Pokaz mody patriotycznej” – twórcze warsztaty

II

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

7.

„O bohaterach pamiętamy i hołd im w ofierze składamy” – wyjścia do najbliższych miejsc  pamięci narodowej

1x na semestr

NAUCZYCIELKI GRUP STARSZYCH

 

8.

„Najpiękniejsze miejsce w moim mieście” – konkurs fotograficzny

III

E. WAŁASZEK

 

9.

„Pozdrowienia z Jaworzna” – konkurs dla dzieci i rodziców – projektowanie widokówki

IV

M. RACZEK-NIELAWA

 

10.

„Poznaję literaturę i bawię się w teatr” - rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań o tematyce patriotycznej, nabywanie doświadczeń w operowaniu pacynkami, kukiełkami i sylwetami.

CAŁY ROK

WSZYSTKIE NAUCZYCIELKI

 

11.

„Piękne, bo polskie” – poznajemy tradycje i zwyczaje świąteczne z Kołem Gospodyń Wiejskich

1x na semestr

M. RACZEK-BIELAWA

 

12.

„Gramy w biało-czerwone” – quiz wiedzy o Polsce

V

M. WÓJCIK

 

 

 

17 września 2019